Аптека

В застаряващото общество търсенето на лекарства бързо нараства, поради което дрогерията играе решаваща роля в съвременната индустрия на дребно.

Електронният етикет на рафта (ESL) е правилният подход за популяризиране на лекарствата по-внимателно и стриктно и показва необходимата информация като странични ефекти, противопоказания и други, които клиентът трябва да знае на рафтовете.

Освен това ESL е от съществено значение за IoT системата, оптимизираща продажбите на магазините за дрогерии, като точно улавя нуждите на клиентите и бързо приспособява запасите според изискванията на пазара. Несъмнено ESL стартира цифровата революция във всички вериги дрогерии.

ESL - Ph. Heungens

ESL - Ph. Leroy - Engis

ESL - Ph. Tennstedt

Аптека Тилия