Склад

Електронният етикет за рафтове (ESL) намалява потреблението на хартия и прави управлението на склада много по-лесно от преди. Вижте предимствата, както по-долу.

Добре свързани с ERP системи;

Напълно показана информация за артикула;

Незабавно актуализиране на запасите;

Функционална помощ на LED предупреждение върху етикетите;

С всички тези функции складът може да бъде осигурен с подобрена точност на инвентара, предотвратяване на риска от складиране и контрол на разходите.

Търговско депо

hrt (5)
hrt (4)
hrt (2)
hrt (3)
hrt (1)