Свежа храна

За пазара на пресни храни големите проблеми, които трябва да бъдат решени, са следните.

Коригиране на цената до 4 пъти на ден преди изтичане и промяна на сезона;

Подмяна на хартиени етикети, които често се повреждат от водата;

Липсват подходящи аксесоари за показване на информация за продукта по интелигентен и ефективен начин;

Продажбите и маржовете намаляват, защото се губят много ресурси и разходи.

С облачните етикети на рафтовете на Zkong тези проблеми се изтриват незабавно. Магазините за прясна храна са се превърнали в по-добре приветствана среда с чисти и подредени основни продукти за търговия и интелигентни етикети за подобряване на количеството продажби по устойчив начин.

Колекция от храни Fulai [Чанша, Китай]

Снимка на вкус на пресни плодове [Ханджоу, Китай]

HEMA Xiansheng

rt