Хотел

Хотелите могат да използват електронен етикет за рафтове (ESL), за да кандидатстват в столовите, заседателната зала и складовете.

Точните данни, предоставени от информатизиран режим на работа, за мениджърите да вземат решения бързо. Контролируемите разходи като оборудване, хартия и мастило могат да бъдат ефективно намалени. Също така са намалени разходите за труд и процентът грешки.

Хотелска верига RIU 【испански】】